Welkom bij Veiligheid.nu

Als werkgever wilt u dat de gezondheid en veiligheid van werknemers niet in gevaar komen. U voelt dit niet alleen als morele verplichting, ook de wet stelt op dit gebied vele eisen en tal van regels. Zo veel, en vaak zo ingewikkeld geformuleerd, dat u als goedwillende ondernemer al vlug het spoor bijster bent.


Wat kan Veiligheid.nu voor uw bedrijf betekenen?

Veiligheid.nu is een gecertificeerd adviesbureau op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Onze corebusiness is het ondersteunen van bedrijven en overheidsinstellingen bij het uitvoeren van de plichten die voortvloeien uit arbo- en milieuwetgeving. De ondersteuning varieert van een eenvoudige quickscan tot het ontwikkelen en verzorgen van instructies en cursussen en (uitgebreid) specialistisch onderzoek. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor klimaat- en geluidsmetingen, voor het meten van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, maar ook voor inspecties, (pre-)audits en het uitvoeren en toetsen van een RI&E. Verder kunnen wij u helpen bij het opzetten van een veiligheidsbeheersysteem en uw preventiemedewerker(s) ondersteunen bij veiligheidsvraagstukken.


Veiligheid.nu, de oplossing voor al uw veiligheidsvraagstukken.

Helder advies: dat is ons motto. Veiligheid.nu bekijkt veiligheid vanuit het oogpunt van de onderneming! Onze adviseurs verplaatsen zich in de opdrachtgever, waardoor wij rekening houden met uw wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Continu´teit van de onderneming. Kostenbesparing. Risico's en consequenties goed inschatten en beschrijven. Risicoĺs minimaliseren. Dat zijn in onze ogen de zaken waar het om draait, praktische adviezen en realiseerbare oplossingen, geen theoretisch verhaal. Kortom advies dat in uw voordeel werkt, advies dat u in staat stelt om verantwoorde keuzes te maken. Wij geloven in een persoonlijk aanpak en wederzijds vertrouwen. Veiligheid.nu is een kleinschalig bedrijf met adviseurs die vanuit huis werken. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden en onze diensten tegen scherpe prijzen aanbieden. De adviseurs van Veiligheid.nu staan garant voor:

- Duidelijke rapportage
- Praktisch advies
- Realiseerbare oplossingen
- Persoonlijke aanpak
- Betaalbaar maatwerk


Zes redenen om veiligheid goed te regelen:

1. Beperking van het bedrijfsrisico
2. Uitgaven voor veiligheid verdienen zichzelf terug
3. Veiligheid en kwaliteit gaan hand in hand
4. Negatieve publiciteit krijgt geen kans
5. Wettelijke verplichtingen
6. Morele verplichtingen