Cursus Asbest Herkennen


Doelgroep

De cursus 'Asbest Herkennen' is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Met name medewerkers die werkzaam zijn in de renovatie en/of sloop, sorteer- en recyclingbedrijven, Bouw- en Woningtoezicht maar ook monteurs en buitendienst medewerkers van gemeenten, sociale werkvoorzieningen of hoveniersbedrijven.


Doel

Werknemers informeren van over de risico’s van asbest. Kennis van en inzicht verwerven over hoe asbesthoudende producten herkend kunnen worden.


Inhoud

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Asbest, soorten en eigenschappen
- Toepassingen van asbest
- Het leren herkennen van asbesthoudende producten
- Hecht- en losgebonden asbest
- Gezondheidsrisico’s (zoals asbestose, mesothelioom)
- Blootstellingsgegevens
- Wet- en regelgeving
- Richtlijnen voor het omgaan met verdacht materiaal
- Het gebruik van asbest in de 21e eeuw


Werkwijze


Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Desgewenst ontvangt iedere medewerker, tegen een kleine vergoeding, hand-outs van de presentatie.

Cursusduur:

1 dagdeel.

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Certificaat

Indien gewenst de cursist ontvangt na afloop van de cursus een certificaat.