Veilig werken in besloten ruimten


Doelgroep

De cursus Veilig werken in besloten ruimten is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig werkzaamheden in besloten ruimten moet uitvoeren. Met name medewerkers die werkzaam zijn in de Bouw, Woningtoezicht, Petrochemie en medewerkers die regelmatig werkzaamheden uitvoeren in het riool, tanks, mestkelders, kruipruimten of in putten en sleuven.


Doel

Werknemers informeren van over de risico’s die kunnen optreden tijdens werkzaamheden in besloten ruimten en kennis van en inzicht verwerven om deze werkzaamheden veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren.


Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
       - Kenmerken van besloten ruimten
       - Wet- en regelgeving besloten ruimten
       - Gevaar voor verstikking- en vergiftiging
       - Brand- en explosiegevaar
       - Bewegende delen
       - Elektriciteit
       - Vallen, uitglijden en vallende voorwerpen
       - Preventieve maatregelen
       - Bedrijfshulpverlening
       - Meetapparatuur
       - Persoonlijke beschermingsmiddelen


Werkwijze

Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Desgewenst ontvangt iedere medewerker, tegen een kleine vergoeding, hand-outs van de presentatie.

Cursusduur:

1 dagdeel

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Certificaat:

Indien gewenst ontvangt de cursist na afloop van de cursus een certificaat (bewijs van deelname).