Werken met biologische agentia


Doelgroep

De cursus veilig werken met Biologische Agentia is bedoeld voor medewerkers die tijdens hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan biologische agentia. Het gaat hierbij om het zogeheten niet-gericht werken met biologische agentia, dat wil zeggen de blootstelling aan deze micro-organismen niet is bedoeld en slechts een ongewenst nevenproduct is van het primair werkproces. Voorbeelden hiervan zijn vleesverwerkende industrie, champignonkwekerijen, werkzaamheden aan het riool of rioolwaterzuiveringsinstallaties, melkvee- en varkenshouderijen, afvalverwerkingsbedrijven, tandartsen, dieren artsen en dierverzorgers, boswachters en bosarbeiders, veldbiologen, kappers, politieagenten, brandweerlieden, duikers, en medewerkers in de gezondheidszorg.


Doel

Medewerkers bewust maken van risico’s van biologische agentia en leren hier, op een veilige en verantwoorde wijze, mee om te laten gaan.


Inhoud

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
       - Wat zijn micro-organismen?
       - Aan welke micro-organismen wordt ik blootgesteld?
       - Klachten en symptomen
       - Risicopreventie
       - Vaccinatie
       - Prik-incidenten en snijwonden
       - Persoonlijke beschermingsmiddelen


Werkwijze


Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Desgewenst ontvangt iedere medewerker, tegen een kleine vergoeding, hand-outs van de presentatie.

Cursusduur:

1 dagdeel. Voor de cursus wordt de blootstelling aan biologisch agentia en de voorgestelde beheersmaatregelen geďnventariseerd. Indien gewenst kan veiligheid.nu in overleg werkinstructies op stellen voor het veilig werken met biologische agentia (zie ook werkinstructies biologische agentia).

Deelnemers:

max. 12 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Certificaat

Indien gewenst de cursist ontvangt na afloop van de cursus een certificaat.

Video