Cursus Fysieke Belasting


Doelgroep

De cursus Fysieke belasting is bedoeld voor iedereen die tijdens hun werk te maken kan krijgen met de negatieve effecten van fysieke belasting, bijvoorbeeld medewerkers die werkzaam zijn in de renovatie en/of sloop, bouw, inpak-, sorteer- en recyclingbedrijven, monteurs en buitendienst medewerkers van gemeenten, sociale werkvoorzieningen en/of hoveniersbedrijven.


Doel

Het leren herkennen van een ongezonde werkhouding en hoge fysieke belasting tijdens het werk en technieken aanleren om gezond en rugsparend te werken.


Inhoud

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Vormen van fysieke belasting:
               o fysieke inactiviteit of onderbelasting
               o tillen en dragen
               o duwen en trekken
               o belastende werkhouding
               o repeterende bewegingen
               o energetische belasting
- Invloed van fysieke belasting op het individu
- Organisatie van het werk
- Werkplekinrichting
- Werktechniek
- De gevolgen van blootstelling aan hand-, arm-, en lichaamstrillingen


Werkwijze


Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Desgewenst ontvangt iedere medewerker, tegen een kleine vergoeding, hand-outs van de presentatie.

Cursusduur:

1 dagdeel.

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Certificaat

Indien gewenst ontvangt de cursist na afloop van de workshop een certificaat.

Video