Cursus gevaarlijke stoffen

Cursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen


Doelgroep

De cursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking (kunnen) komen met gevaarlijke stoffen. Met name medewerkers die werkzaam zijn in de magazijnen, transport, petrochemie of procesindustrie.


Doel

Het werken met gevaarlijke stoffen (chemicaliŽn) is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. In bijna alle takken van de industrie, land- en tuinbouw, groothandel en opslagbedrijven heb je met gevaarlijke stoffen te maken. Vaak zijn de gevaren van deze chemicaliŽn echter niet bekend. Het niet veilig en verantwoord omgegaan met gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstige ongevallen met blijvend letsel, grote materiŽle schade of grote schade voor het milieu! Deze training is bedoeld om medewerkers de risicoís van gevaarlijke stoffen te leren zodat op een veilige en verantwoorde wijze gewerkt kan worden met gevaarlijke stoffen.


Inhoud

De cursus inhoud wordt in overleg met de bedrijfsleiding vastgesteld. Tijdens de cursus kunnen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:
       - Risicoís van gevaarlijke stoffen
       - Wetten en normen
       - Etikettering en gevaarsymbolen
       - Produktveiligheidsbladen en Risico- en Safety-zinnen
       - NFPA-code (gevarendiamant)
       - Toxicologie (Giftige stoffen)
       - Radioactieve stoffen
       - Asbest
       - Bijtende stoffen
       - Milieu gevaarlijke stoffen en besmettelijke stoffen
       - Brandbare en explosieve stoffen
       - Gasflessen
       - Brandbevorderende stoffen
       - Maximaal aanvaarde concentratie
       - Milieu gevaarlijke stoffen en besmettelijke stoffen
       - Opslag gevaarlijke stoffen
       - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
       - Hoe te handelen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen


Werkwijze

Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ĎTer ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van fotoís en videomateriaal.

Cursusmateriaal:

Afhankelijk van de gekozen leerstof wordt een lesboek samengesteld.

Cursusduur:

Afhankelijk van gekozen ondewerpen 1 Ė 3 dagdelen.

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Certificaat:

Indien gewenst ontvangt de cursist na afloop van de cursus een certificaat (bewijs van deelname).Terug naar boven