Cursus kennismaking arbowet


Doelgroep

De cursus kennismaking arbowet is bedoeld alle OR leden die meer willen weten of hun rol als OR lid in het kader van de arbowetgeving.


Doel

(Aankomende) OR leden de benodigde basiskennis en -kunde geven om hun rol, in het kader van de arbowetgeving, effectief uit te voeren.


Inhoud

De cursus inhoud wordt in overleg met de OR vastgesteld. Tijdens de cursus kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod komen:
       - Wetgeving
       - Aansprakelijkheid
       - Risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak
       - Voorlichting en onderricht
       - Arbobeleid en veiligheidsbeheerssystemen
       - Basis Risico Factoren
       - Veiligheid en gedrag
       - Machineveiligheid
       - Klimaat
       - Fysieke belasting
       - Bedrijfshulpverlening
       - Brandveiligheid
       - Chemische stoffen
       - Agressie geweld
       - Besloten ruimten
       - Persoonlijke beschermingsmiddelen


Werkwijze

Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal.

Cursusmateriaal:

Lesboek

Cursusduur:

2 dagdeel

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Certificaat:

Indien gewenst de cursist ontvangt na afloop van de cursus een certificaat (bewijs van deelname)