Veiligheid voor Leidinggevenden


Doelgroep

De cursus “Veiligheid voor Leidinggevenden volgens VCA” is bestemd voor alle operationeel leidinggevenden die het officiële diploma, certificaat of attest “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA” willen behalen.


Doel

Operationele leidinggevenden inzicht geven inzake verantwoord en veilig werken in de aannemerij, bouw of groenvoorziening en tevens handvatten aanreiken om de eigen medewerkers te motiveren veilig te werken.
Het behalen van het certificaat “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”.


Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
       - Arbo- en milieuwetgeving
       - Ergonomie
       - Ongeval onderzoek
       - Het bevorderen van veilig werken
       - Werkvergunningen
       - Taak- risico analyses
       - Gevaarlijke stoffen
       - Gevaren bronnen
       - Brand en explosie
       - Besloten ruimten
       - Gereedschap en elektriciteit
       - Lasten verplaatsen
       - Werken op hoogte
       - Persoonlijk beschermingsmiddelen
 


Werkwijze

Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal.

Cursusmateriaal:

Lesboek

Cursusduur:

Veiligheid voor Leidinggevende volgens VCA: min 4 dagdelen.
Leidinggeven aan veiligheid: 1 – 6 dagdelen (afhankelijk van de gekozen ontwerpen)

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Het examen van 90 minuten kan (alleen voor grote groepen) direct aansluitend op de cursus worden afgenomen in alle andere gevallen wordt het examen op een nader te bepalen tijdstip afgenomen.