Maatwerk cursussen

Ga naar:
       - Maatwerk cursussen
       - Voorbeeld 1: Maatwerkcursus Basisveiligheid
       - Voorbeeld 2: Maatwerkcursus Leidinggeven aan veiligheid
       - Voorbeeld 3: Veilig werken met gevaarlijke stoffen voor KCA medewerkers


Inleiding

Mogelijk wordt de cursus die u zoekt niet in het overzicht genoemd of wilt de inhoud van de cursus wijzigen of zelf samenstellen, of misschien wilt u uw medewerkers of leidingingevende wel trainen in veilig werken maar is een officieel certificaat niet per se noodzakelijk. Neem dan contact met ons op. Wellicht kunnen we een cursus zo samenstellen dat deze wel aan uw specifieke wensen voldoet.

Wij verzorgen regelmatig trainingen over o.a. de volgende onderwerpen:
       - Wetgeving m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu
       - Milieuzorg
       - Arbobeleid en veiligheidsbeheersystemen
       - Ongevallen theorie
       - Basis Risico Factoren
       - Veiligheid en gedrag
       - Preventie
       - Werkplek factoren
       - Bedrijfshulpverlening
       - Brandveiligheid
       - Chemische stoffen
       - Explosie gevaar
       - Persoonlijke beschermingsmiddelen


Werkwijze

Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal.

Cursusmateriaal:

Afhankelijk van de gekozen leerstof wordt een lesboek samengesteld.

Cursusduur:

In overleg vast te stellen.

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Certificaat:

Indien gewenst ontvangt de cursist na afloop van de cursus een certificaat (bewijs van deelname).

Terug naar boven

Voorbeeld 1: Maatwerkcursus Basisveiligheid

Doelgroep

De maatwerkcursus Basisveiligheid algemeen is bedoeld voor alle operationele medewerkers die geschoold willen worden op het gebied van veiligheid maar niet een officiële diploma, certificaat of attest willen of dienen te behalen.


Doel

De maatwerkcursus Basisveiligheid algemeen is bedoeld voor alle operationele medewerkers die geschoold willen worden op het gebied van veiligheid maar niet een officiële diploma, certificaat of attest willen of dienen te behalen.


Inhoud

De cursus inhoud wordt in overleg met de bedrijfsleiding vastgesteld. Tijdens de cursus kunnen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:
       - Wetgeving Arbowet
       - Veilig werken
       - Gevaarlijke stoffen
       - Brand en explosie
       - Besloten ruimten
       - Gereedschap en elektriciteit
       - Lasten verplaatsen
       - Werken op hoogte
       - Jezelf beschermen
       - Biologische agentia
       - Fysieke belasting en trillingen
       - Schadelijk geluid

Terug naar boven

Voorbeeld 2: Maatwerkcursus Leidinggeven aan veiligheid

Doelgroep

De maatwerkcursus “Leidinggeven aan veiligheid” is bestemd voor operationeel leidinggevenden die getraind willen worden in het leidinggeven aan veiligheid maar niet het officiële diploma, certificaat of attest “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA” wensen of dienen te behalen.


Doel

Operationele leidinggevenden inzicht geven inzake verantwoord en veilig werken in de aannemerij, bouw of groenvoorziening en tevens handvatten aanreiken om de eigen medewerkers te motiveren veilig te werken.


Inhoud

De cursus inhoud wordt in overleg met de bedrijfsleiding vastgesteld. Tijdens de cursus kunnen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:
       - Arbo- en milieuwetgeving
       - Verschillende niveaus van veiligheidsculturen
       - Waarom medewerkers regels overtreden
       - Het bevorderen van veilig werken
       - Presentatie techniek
       - Ergonomie
       - Ongeval onderzoek
       - Werkvergunningen
       - Taak- risico analyses
       - Gevaarlijke stoffen
       - Gevaren bronnen
       - Brand en explosie
       - Besloten ruimten
       - Gereedschap en elektriciteit
       - Lasten verplaatsen
       - Werken op hoogte
       - Biologische agentia
       - Fysieke belasting en trillingen
       - Schadelijk geluid
       - Persoonlijk beschermingsmiddelen
Terug naar boven

Voorbeeld 3: Veilig werken met gevaarlijke stoffen voor KCA medewerkers

Doelgroep

De cursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen is bedoeld voor allen die beroepsmatig met klein chemisch afval te maken hebben


Doel

In bijna alle huishoudens heb je met gevaarlijke stoffen te maken. Gemiddeld wordt per inwoner per jaar 2 kg klein chemisch afval weggegooid. Deze cursus is special gericht op medewerkers die (zijdelings) te maken hebben met inzamelen van klein chemisch. Het doel van de cursus is om de risico’s van gevaarlijke stoffen te leren zodat klein chemisch afval op een veilige en verantwoorde wijze kan worden ingezameld.


Inhoud

De cursus inhoud wordt in overleg met de bedrijfsleiding vastgesteld. Tijdens de cursus kunnen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:
       - Soorten afval
       - Klein Chemisch Afval (KCA)
       - Producten die toch ingeleverd moeten worden
       - Waarom sommige producten niet ingeleverd hoeven te worden
       - Risico’s van gevaarlijke stoffen
       - Toxicologie (Giftige stoffen)
       - Radioactieve stoffen
       - Asbest
       - Bijtende stoffen
       - Milieu gevaarlijke stoffen en besmettelijke stoffen
       - Brandbare en explosieve stoffen
       - Gasflessen
       - Brandbevorderende stoffen
       - Maximaal aanvaarde concentratie
       - Wetten en normen
       - Opslag gevaarlijke stoffen
       - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
       - Hoe te handelen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
Terug naar boven