Cursus Taak-Risico-Analyse


Doelgroep

De cursus Taak Risico Analyse is bedoeld voor iedereen die bij het uitoefenen van zijn/haar functie betrokken is bij het opstellen van Taak Risico Analyse. Bijvoorbeeld werkvoorbereiders, leidinggevenden, VGM coördinatoren, preventie medewerkers, OR leden en toezichthouders.


Doel

De training geeft inzicht en draagt praktische hulpmiddelen aan bij het inventariseren en evalueren van de risico’s op taakniveau en het bepalen van de adequate, noodzakelijke beheersmaatregelen.


Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
       - Verschillende risico analyse technieken (BowTie, FMEA, Hazop)
       - Verschillende ‘ranking methodes’ (tools om risico’s te wegen)
       - Het denken in doemscenario’s
       - Het bepalen van maatregelen
       - Omgaan met ‘restriscio’s’
       - Praktijkopdracht


Werkwijze

Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Desgewenst ontvangt iedere medewerker, tegen een kleine vergoeding, hand-outs van de presentatie.

Cursusduur:

1-2 dagdelen (afhankelijk van praktijk opdracht)

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Certificaat

Indien gewenst ontvangt de cursist na afloop van de cursus een certificaat (bewijs van deelname).Terug naar boven