ArbeidshygiŽne

Ga direct naar:
       - ArbeidshygiŽne: omdat niemand ziek mag worden van zijn werk.
       - Wat doet een arbeidshygiŽnist?
       - De zorg voor een gezonde werkomgeving


Inleiding.

De arbeidshygiŽnist is een specialist op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden en behoort tot ťťn van de vier kerndeskundigen binnen de arbowetgeving. Het vak arbeidshygiŽne wordt echter vaak onderschat ten opzichte van de andere kerndeskundigen zoals bedrijfsarts en veiligheidskundige. Dit komt omdat de arbeidshygiŽnist zich richt op chronische blootstelling, d.w.z. de risicoís die men op lange termijn loopt, terwijl veiligheidskundigen en bedrijfsartsen zich richten op het verhelpen van acute problemen en risicoís. En juist deze risico's en problemen zijn duidelijk zichtbaar en spreken daarom vaak meer tot de verbeelding. De arbeidshygiŽnist onderzoekt de kans op letsel en schade op de lange termijn. Zijn motto: Het vak arbeidshygiŽne: meten is weten.


ArbeidshygiŽne:
omdat niemand ziek mag worden van zijn werk.

De arbeidshygiŽnist is de schakel tussen de organisatie en de vele deskundigen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden. De zorg voor een gezonde werkomgeving is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel.

Het werk van de arbeidshygiŽnist speelt zich voornamelijk op de volgende twee terreinen af:
       ē Hinderlijke omgevingsfactoren, factoren die het comfort van de werknemer beÔnvloeden
       ē schadelijke omgevingsfactoren, factoren die zijn gezondheid beÔnvloeden

Hinderlijke omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld, achtergrondgeluid, binnenklimaat en luchtkwaliteit. Schadelijke factoren kunnen bijvoorbeeld ontstaan door blootstelling aan chemische of biologische stoffen maar ook door schadelijk geluid, hand- en arm trillingen, fysieke overbelasting, RSI en beeldschermwerk.

ArbeidshygiŽne is een vak, een specialisme, waarin het aankomt op denken en doen. Werkplekonderzoek, het uitvoeren van metingen, verbeteradviezen opstellen, in gang zetten en de uitvoering coŲrdineren. De arbeidshygiŽnist is de aangewezen persoon om de gezondheid op de werkplek te bevorderen.

Terug naar boven

Wat doet een arbeidshygiŽnist?

ArbeidshygiŽne is ťťn van de vier kerndisciplines die in het Arbobesluit worden genoemd. Het specifieke terrein van de arbeidshygiŽnist is het in kaart brengen van risicofactoren voor de fysieke gezondheid van werknemers in een bedrijf of instelling. De arbeidshygiŽnist weet als geen ander welke factoren de fysieke gezondheid negatief kunnen beÔnvloeden.

Belangrijke taken van een arbeidshygiŽnist zijn:
       o Inventariseren en kwantificeren van risicofactoren
       o Adviseren over gezondheidsrisico's bij processen
       o Het opstellen van risico analyses
       o Het uitvoeren werkplekinspecties
       o Adviseren over beheersmaatregelen
       o Evalueren bestaande beheersmaatregelen
       o Ondersteuning op het gebied van de arbowet en veiligheid
       o Voorlichting en training op het gebied van arbowetgeving


Belangrijke werkterreinen zijn:
       o Hinderlijk en schadelijk geluid,
       o Blootstelling aan hand-, arm-, en lichaamstrillingen
       o Binnenklimaat (comfort metingen) en onderzoek naar de luchtkwaliteit
       o Blootstelling aan schadelijke chemische stoffen of biologische agentia
       o Het in kaart brengen van de fysieke belasting (Niosh-methode)
       o Inrichting beeldschermwerkplek en beeldschermergonomie.

Terug naar boven

De zorg voor een gezonde werkomgeving

De arbo-wet verplicht de werkgever te zorgen voor zodanige werkomstandigheden voor zijn werknemers, dat er geen kans is op gezondheidsschade. De werkgever moet hiertoe bewijs kunnen leveren dat grenswaarden, die voor de bepaalde werkzaamheden gelden, niet worden overschreden. Hierbij moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met fysische, fysieke, chemische en biologische factoren op de werkplek.

Terug naar boven