Veiligheidsadviseur

De ADR-veiligheidsadviseurDe functie van ADR-veiligheidsadviseur bestaat sinds 1 januari 2000. Ieder bedrijf dat gevaarlijke stoffen verstuurt, vervoert, laadt of lost, moet kunnen beschikken over de deskundigheid van zo’n adviseur. Hij is een expert op het gebied van gevaarlijke stoffen en weet alles van de vervoersvoorschriften.


De veiligheidsadviseur heeft onder andere de volgende taken:
       • Het bedrijf adviseren over het vervoer van gevaarlijke stoffen
       • Het opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen
       • Toezien op de naleving van de regels
       • Het nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen
       • Het opstellen van noodplannen en noodprocedures


Daarnaast kan de adviseur tevens belast worden met het bewaken van de volgende activiteiten:
       • Identificeren van de stoffen en de te volgen voorschriften
       • Aankopen van middelen voor transport, laden en/of lossen
       • Controleren van personeel op kennis van instructies
       • Toetsen van onderaannemers aan de wettelijke eisen
       • Maatregelen invoeren om personeel bewust te maken van de mogelijke gevaren


Een veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR-veiligheidsadviseur) heeft een door het CCV erkende certificaat van vakbekwaamheid en krijgt elke vijf jaar bijscholing.


Terug naar boven