Cursus basisveiligheid

Ga naar:
       - Maatwerkcursus Basisveiligheid


Cursus Basisveiligheid (volgens VCA)


Doelgroep

De cursus Basisveiligheid volgens VCA is bedoeld voor alle operationele medewerkers die het officiële diploma, certificaat of attest “basisveiligheid VCA” willen of dienen te behalen.


Doel

Operationele medewerkers inzicht geven inzake verantwoord en veilig werken in de aannemerij, bouw of groenvoorziening. Het behalen van het certificaat “Basisveiligheid VCA”


Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
       - Wetgeving Arbowet
       - Veilig werken
       - Gevaarlijke stoffen
       - Brand en explosie
       - Besloten ruimten
       - Gereedschap en elektriciteit
       - Lasten verplaatsen
       - Werken op hoogte
       - Jezelf beschermen
 

Werkwijze

Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal.

Cursusmateriaal:

Lesboek

Cursusduur:

4 dagdelen

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

Basisveiligheid volgens VCA
Het examen van 60 minuten kan (alleen voor grote groepen) direct aansluitend op de cursus worden afgenomen. In alle andere gevallen wordt het examen op een nader te bepalen tijdstip afgenomen. Indien het examen met succes wordt afgerond ontvangt men en diploma een geldigheid van 10 jaar.

Basisveiligheid algemeen
Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.